Hur har digital marketing utvecklats?

Det var i samband med internetrevolutionen som begreppet digital marknadsföring togs i bruk. En ny typ av global plattform öppnade sig där företag kunde nå kunder med innovativa verktyg och tekniska metoder. Digitaliseringen var ett faktum och samhället blev trådlöst. Kunder skulle med tiden även bli användare och konsumenternas makt blev större.

Den tekniska utvecklingen inom digital marknadsföring har inneburit många revolutionerande steg. Företag har gått från den första typen digitala banners till att genomföra digitala kampanjer med affiliaters, mobilapplikationer och influencers. Idag räcker inte längre en metod för att nå ut till dina kunder, det krävs en genomtänkt digital marknadsföringsplan.

  • Internet revolutionerar inom marknadsföring
  • Nya verktyg, nya plattformar
  • Symbios av olika digitala marknadsföringsmetoder
  • Sociala medier och mobila användare

Digitalisering av annonser

När internet presenterade sig bland den stora massan, det vill säga när bredband blev en del av hushållen, kom marknadsföring och reklam snabbt att anpassas digitalt. De traditionella annonserna som publicerades i tidskrifter omvandlades till digitalt format. Du kunde alltså ta del av reklam direkt på datorskärmen när du var online. När du klickade in på en nyhetssajt syntes olika annonser på sajtens sidhuvud och sidfot. Vanligtvis hade annonserna ett fast format för att passa det lediga annonsutrymmet på sajten. Tekniken avancerade fort och ganska snart presenterades mer levande banners som till exempel växlande bilder eller budskap.

Under den första eran inom reklamdigitaliseringen kom annonser också att användas av företag på ett mer omfattande sätt. Det var inte längre bara nyhetssajter eller digitala magasin som var förmedlare. Att annonsera digitalt på välbesökta sajter inom andra områden blev mer anammat bland företag. Vikten av att hitta rätt webbplats för budskapet fick en allt mer betydande roll inom marknadsföring. Något som skulle leda till det vi idag känner igen som affiliatemarknadsföring. Det är ett senare fenomen inom digital marknadsföring som syftar till att knyta samman avsändare (företag) med publicister. I samband med bloggens stora genombrott på 2000-talet var det således affiliatenätverken som såg till att rätt aktörer hittade varandra.

Sociala mediers betydelse för digital marknadsföring

Digitaliseringen inom marknadsföring har inneburit flertalet milstolpar som definitivt kan beskrivas som revolutionerande. Det är dock få inslag som nått en lika stark position som sociala medier. Facebook, Twitter, Instagram och YouTube har påverkat både samhälle och individer på ett tämligen unikt sätt. Mobiltelefonens funktion har fått helt nya ramar och vi tenderar att i större grad kalla kunder för “användare”. Det innebär i sin tur att företag anpassar tjänster och system utifrån kundernas användning och rutiner. Marknadsföring är idag mer än bara det reklammässiga budskapet. E-handel, smarta applikationer och kundtjänst i chatt-variant är exempel som till mycket är en del av företags marknadsföring idag.

Företag möter både existerande och potentiella kunder via sociala medier. Som användare av de olika plattformarna kan således företag och kunder mötas i en öppen dialog. Den traditionella envägskommunikationen har helt och hållet ersatts av en ömsesidig kommunikation. Som kund väljer du numer vilken reklam du vill ta del av och företag lyssnar av kunden mer nu än förr. En anpassad reklam helt enkelt, vilket får till följd att kunden redan innan budskapet har förmedlats har en positiv bild av företaget. Ett anpassat inlägg från ett företag på Instagram når en typ av följare som uppskattar den typ av produkt eller tjänst.

Berättande budskap och verkliga förmedlare

Som en del av den digitala revolutionen har begreppet influencers tagit världen med storm. Grundarbetet går hand i hand med traditionell marknadsföring där det gäller för företaget att ha både målgrupp och budskap tydligt definierade. Därefter kommer vi till det unika med influencer marknadsföring, vilket är att budskapet blir personifierat genom att en verklig person framför företagets budskap. Influencern är en person som är aktiv i sociala medier samt har ett stort antal följare. Utmaningen för företag är att hitta rätt influencer som på ett trovärdigt sätt kan bli en slags ambassadör för produkten eller tjänsten. Lyckas det, är chansen stor att kampanjen blir lönsam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *